Om Krav Maga

Hvad er Krav Maga?

Krav Maga betyder direkte oversat fra hebraisk nærkamp: krav – kamp; maga – nær / kontakt.

Krav Maga er et praktisk og taktisk system, som lærer dig, hvordan du forebygger, håndterer og overvinder alle typer af trusler og vold.

Essensen i systemet er effektivt selvforsvar og nærkamp, hvor udøveren trænes i at forsvare sig selv eller andre mod én eller flere bevæbnede eller ubevæbnede angribere. Krav Maga kendetegnes ved enkle, naturlige og effektive teknikker og løsninger, der hele tiden testes, ændres og forbedres, så de kan tilpasses de trusselsbilleder, vi ser i vores del af verden.

Krav Maga passer til alle uanset alder og køn, og alle teknikker kan udføres uden større hensyn til beklædning, fodtøj og andre genstande udøveren bærer. Ligeledes har miljøet ikke den store indflydelse på, hvorledes en teknik anvendes. Krav Maga forbereder udøveren på alle tænkelige scenarier og lærer denne at drage nytte af det omgivende miljø.

Mentalt beredskab, konflikthåndtering og håndtering af stressrelaterede situationer trænes i vid udstrækning, da disse elementer er essentielle for, at kundskaberne skal kunne fungere i virkeligheden (uanset hvilket system man taler om).

Grundlæggende trænes alle udøvere af Krav Maga i de samme teknikker uanset hvilken gren, man befinder sig på (civil, politi, militær eller VIP). Den primære forskel ligger i måden, hvorpå den enkelte situation skal håndteres.

Graduering

Elever og instruktører, der træner under Krav Maga Danmark, har muligheden for at blive gradueret. Graderne er tiltænkt som en hjælp til at give indsigt i elevens/instruktørens niveau og kunnen inden for Krav Maga, og bør ikke bruges til at hævde sig selv.

Vi anvender derfor ikke bælter – og den enkelte grad har ikke noget flot eller spændende navn. For at kunne opnå disse grader, skal du passe din træning, knokle hårdt og føle dig 100% klar – og ikke mindst bestå din test.

De første 5 grader kaldes “Practitioner” og dækker over graderne P1-P5. De næste 5 grader kaldes “Graduate” og dækker over graderne G1-G5. De sidste (og sværeste) 5 grader kaldes “Expert” og dækker over graderne E1-E5.

Du kan graduere, når du har optjent et tilstrækkeligt antal point og har trænet længe nok siden din sidste graduering (eller siden du startede til Krav Maga). Du optjener 1 point ved deltagelse i en almindelig holdtræning, 2 point ved en privatlektion og 3 point ved et seminar (eller en instruktørtræning). 

For at kunne graduere til Practitioner-grader skal du som minimum have 45 point og have trænet 6 måneder mellem hver grad. Til Graduate-grader skal du have 60 point og have trænet minimum 6-8 måneder mellem hver grad. Og til Expert-grader skal du som minimum have 200 point og have trænet 1-2 år mellem hver grad.

Bemærk at din pointsaldo nulstilles efter hver succesfuld graduering, så du igen har nul point.

Det er instruktøren i din egen klub, der skal vurdere, om du er klar til graduering.